Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 1. september 2015

1735-6 Peder Jacobsen Lindgaard

Norsk Kunstnerleksikon[i], som formidlet av Store Norske Leksikons on-line- utgave har dette å fortelle om Peder Jacobsen:

”L. tilhører en liten gruppe bofaste malere i Vestfold omkring 1700 som stort sett bare kjennes ved navn. Man vet at han har malt et bilde med motivet Kvinne se din sønn, for Sandeherred gamle kirke. I 1735 malte han døpefonten i samme kirke mot en betaling på 1 rdl. (fjernet 1793). I 1730 betalte han grunnleien for sitt hus med to malerier. I skiftet etter ham nevnes et maleri av kongen, et av kongen som prins, et "fiskestykke", et kvinneportrett og Maria med barnet. Flere av disse har antagelig vært kopier. Ifølge familietradisjon er portrettene av Hans Luchasen Hellevad 1667–1725, Johanna K. Hellevad 1661–1753 og Knut Hansen Hellevad 1702–51 malt av L. Det er realistiske, litt stive kontrafeier som minner om sønnen Jacob L.s malerier. Bildene viser at L. må ha hatt en viss skolering. I skattemanntallet for 1720 er L. oppført med en formue på 50 rdl. Trass i at han var forholdsvis fattig, skal L. ha blitt regnet til det gode selskap i Sandefjord”

Første gang han kommer til syne i kirkeboken er ved giftermålet, men det virker rimelig å anta at det er ham man finner i mantallet fra 1701[ii], der han er ført opp sammen med en bror, Hans – de to er henholdsvis 9 og 7 år gamle – og sammen med en Jacob Hansen som er 39 og Borger. Det stemmer godt med SNL[iii] som oppgir faren å være Jakob Hansen Lindgaard, skipper, 1662-1718; moren kalles der Margrethe Mikkelsdatter.

Uansett: 15 juli 1715 trolovet[iv] Peder seg med Anne Willumsdatter[v]. Som kausjonister hadde de Jonas Due og Simen Christensen fra Sandefjord. Vielsen[vi] fant sted 3 september samme år.

Allerede 8 desember samme år ble datteren Margrete Hedvig døpt[vii]; fadrene var Margrete, Jacob Hansens; Sidsille, Simen Christensens; Apelone [NN] [NN]; Jonas Due; og Villum Larsen – alle fra Sandefjord.

Margrete Helvig levet bare noen få uker og ble begravet[viii], uten at navnet hennes nevnes, 19 desember 1715.

Halvannet år senere ble det nok en pike, Anne Hedevig ble døpt[ix] 25 juni 1717. Denne gangen var fadrene Margrete, Michel Pedersens fra Laurvigen; Inger, Claus Oubyes af Sandefjord; Dem: Lisbeth Hansdatter; Simen Christensen; og Michel Hansen.

Sønnen Jacob kom til verden knappe to år efter Anne Hedevig og ble døpt[x] 4 mars 1719. Han fikk fadrene Johanne, Hans Lucassens; Else, Michel Larsens; Anna Magrete, Are Bugården; og Hendrich Willemsen.

Nok en sønn, Hans, ble døpt[xi] 20 juli 1722 og fikk som fadre Syndove Due, som bar det; Ragnild Enevolds; Hans Chritensen; Ole Calundan; og Knud Hansen.

Wilhelm ble døpt[xii] 26 april 1725 – og nå var fadrene Mad: Anna Sophia Bøchman; Mad: Ingeborg Flor; Kirsti Sørensdaatter; Søfren Nielsen; og en fremmed Karl fra Friderichsstad, logerende hos Anders Knudsen, med nafn      [xiii]”.

Nest siste gutt i kullet ble Michel. Han ble døpt[xiv] 8 juli 1728 og fadrene ble ”min Hustrue som bar det” – dette referer til Sogneprestens, Christian Simensen Callundans[xv], kone Antonette Amalia Grüner – Sundøve Pedersdaatter; Magnolea Larsdaatter; Anders Knudsen; og Knud Hansen – alle fra Sandefjord.

Enda et barn av Jacob Pedersen, også denne gangen navnløst, døde i 1731 og ble begravet[xvi] 14 februar det året. Dette kan ha vært Anne Hedevig, for i 1732 fikk Jacob og Anne en datter som fikk et lignende navn.

Dernest, en pike igjen. Anne Helwick Pedersdatter ble døpt[xvii] 15 april 1732 med fadrene Madame Anna Sophia, Olle Rasmussens; Margrete Jensens; MademoiselleJancken Olsdatter Thideman; Mons Søren Nielsen; Mons: Ni Anders Grønhof; og Mons: Cort Nicolajsen Alsing. Uten at skal antydes noen årsakssammenheng, så døde sognepresten[xviii] dagen efter, og denne dåpen kan ha vært den siste han forettet ved.

Yngstemann, Hans Willum, kom til verden tidlig i 1735 og ble døpt[xix] 8 mars. Han fikke fadrene Margrete Jensens; Pernelle Sørensdatter; Ove Hansen; Cort Nicolajsen; og simen Olsen.

Peder Jacobsen døde noe over 45 år gammel, og ble begravet[xx] 8 juni 1737.[i] Bjerke, Øivind Storm. (2013, 4. juli). Peder Jakobsen Lindgaard. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nkl.snl.no/Peder_Jakobsen_Lindgaard.
[iii] Bjerke, Øivind Storm. (2013, 4. juli). Peder Jakobsen Lindgaard. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nkl.snl.no/Peder_Jakobsen_Lindgaard.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[v] Se 1762-70 Sal Peder Jacobs Ane
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1717, uten sidenr.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr.
[xiii] Presten kom aldri så langt at han skrev inn navnet på fremmedkaren fra Fredriksstad.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1728, uten sidenr.
[xv] Se 1717-1 Christian Simonsen Callundan
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1731, uten sidenr.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1738, side 203.

mandag 31. august 2015

1735-5 Judithe Christiansdatter Leth

Judithe ble døpt[i] Dom. Reminiscere, annen søndag i faste, som i 1735 falt på 6 mars. Da fikk hun fadrene Madame Anna Sophia Alsings ne de Bøckmans; Jomfru Leth; Sr: Abraham Bøckman; Sr Iver Hesselberg; og Sr Johannes Mørck.

Foreldrene var sognepresten, Christian Langemach Leth[ii] som var dansk, og Dorothea Sophia Mørch[iii] som var Sandefjordspike. De hadde giftet seg i slutten av 1733.

To år senere fikk «Den høylærde Mand Christian Langemack Lethis og Dorothea Sophiæ Lethes ne de Mørches», nok en datter: denne piken fikk navnet Anna Sophia da hun ble døpt[iv] 28 februar 1736. Fadrene ble Mad. Johanna Catrina Hesselberg; Mademoiss. Elisabeth Bøckmans; Herr Andreas Hartwig;  Sr. Andreas Knutsen Mørck; Sr. Knut Hansen Hellewad; og Sr. Johannes Mørck.
Da han ble kallet til Trinitatis og fikk stillingen som professor i 1736 flyttet naturligvis familien til København.

Året efter fødte Dorothe Sophia en datter, Anna, som ble døpt i Trinitatis Kirke 3 juli 1737.

«Professor Lethes Hustrue», Dorothea Sophia Mørck, selv om hun ikke verdiges sitt eget navn, ble begravet[v] fra Trinitatis Kirke 22 april 1739.
Tre år senere giftet Professor Leth seg påny. Det er ikke slått fast hvilken kirke dette foregikk i, men flere kilder på nettet antyder at det var 21 februar og i København det skjedde:

«Den 21. Februar 1742. Havde Professor Leth Bryllup i Kiøbenhavn med Frøken Charlotte Margrethe Hübsch, en Datter af Kammer-Junker Hübsch, hun saa vel ud, hendes Moder levede endnu, og ejede et jernværk i Norge, hun var med til bryllupet. Min Fader og Moder var og til bryllupet. Bruden havde 2de Brødre, den ene var Jagt Junker, den anden Capitain i Land Etaten[vi]

Det ble flerfoldige barn av dette ekteskapet. Først ute var en pike som fikk navn efter Leths første kone, Dorothea Sophia. Hun ble døpt[vii] i Trinitatis Kirke 14 september 1743. Nestemann var Jørgen, han fulgte knappe tre år senere. Jørgen ble døpt[viii] 4 juli 1746; Ulrica Eleonora Elisabeth ble døpt[ix] 13 februar 1749.

Hvornår de flyttet er ikke kjent men på denne tiden bodde Judithes mormor og mannen i København, de også. I det minste bodde Ole Rasmussen Alsing der da konen døde i 1749. Om hun gikk bort i København eller ikke er noe usikkert: det ser ikke ut til at dødsfallet er registrert i Sandar, men i skifteregisteret[x] er det registrert at hun var bosatt i ” Søfren Nielssøns huus i Sandefiord” så det er vel tenkelig at hun har vært i hjembyen på besøk, og så blitt sendt til Købehavn for begravelse.

Hvorom allting er: her finner man at Judithe fremdeles er i live, hun er ti år gammel og bor sammen med faren og stemoren.

Stemoren døde[xi] i 1752 og denne gangen lot faren det gå over ti år før han ble gift[xii] for tredje og siste gang, nå med Christina Estenberg.

Noe mer er ikke kjent om Judithe.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650414.jpg
[ii] Se 1732 Christian Langemach Leth
[iii] Se 1711 Daarthe Sophia Alexandersdatter Mørch
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650417.jpg
[v] Kirkebok for Trinitatis (Ny Udgave) Sogn, Sokkelund Herred, Købennhavn, 1679-1740, oppslag 211, see http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger#  
[vii] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 14 september 1743, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 26
[viii] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 4 juli 1746, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 83
[ix] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 13 februar 1749, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 131
[x] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000608540
[xi] Øverland, Per. (2009, 13. februar). Christian Leth. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nbl.snl.no/Christian_Leth.
[xii] Øverland, Per. (2009, 13. februar). Christian Leth. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nbl.snl.no/Christian_Leth

1735/4 Hans Enersen

Hans ble døpt[i] 9 februar 1735 og fikk fadrene Mari Olsdatter; Kisti Larsdatter; Johanes Mørch;  og Peder Smed – alle fra Sandefjord.

Forledrene var skomaker Even Pedersen og Berthe Jacobsdatter som hadde minst ett barn fra før, Jacob som ble døpt[ii] 17 juni 1733.

Hvor de kom fra og når de hadde giftet seg er ukjent; det kan vel tenkes at de hadde kommet annetsteds fra for å skaffe seg et levebrød i Sandefjord – hvor det fantes minst en annen skomaker på denne tiden - Niels Sørensen[iii], som er like mystisk hva gjelder opphav og skjebne.

Og efter Hans hele familien borte fra Sandefjord.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 2.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650410.jpg
[iii][iii] Nevnt under 1733-1 Niels Nielsen