Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 1. juli 2016

1759-11 Andreas Casper Brendel

Andreas Kasper ble døpt[i] i Bederslevs Sogn i Odense Amt i Danmark 1 juni 1723. Hans moster holdt ham, og blant fadrne var Obsertløytnant Gramboe; Sersjant Maspüter på Prestegården; og Hr Aasmundis [NN] af Norstrup [?]. Faren er oppgitt å være Capiteinen paa Pugholm [XX].

Denne Capiteinen var, ifølge Personalhistorisk Tidsskrift[ii] i Danmark «Johan Caspar Brendel, 1715 Prmltnt. i Dronn. Livreg., 1722 Kapt. v. Fynske nat. Reg., reduc. 1730, t ^V« 1763; g. m. Anna Christine Stockholm.»

Han er også omtalt av Ovenstad [Ovenstad Bind 1, p 139]:

«Brendel, Johan Caspar. – F. ca.  1681 i Sachsen. – Kom i tjenesten ca. 1701 og stod som menig og som uoff. I 10 år. - - Seklnt. Ved Dronningens Livregt. i Kj.havn  22/6 1711. – Prlnt.s kar. 4/12 1715. – Virk. prlnt. 8/6 1719. – Kpt. og komp.chef ved Fyenske nasj. inf.regt. 27/7 1722. – Fortsatt til 2. Smål. nasj. inf.regt. som kpt. og chef for Hitterdalske komp. 5/10 1731 – Avskjed 1/3 1745. – Blev  13/12 1752 tilstått 45 rdl. 60 sk. årl. pens. – I skr. 22/8 1741 oplyser han, at han deltok første gang i kampanje i 1709, dernest i Pommern i 1711, 1713 ved Stade, s.å. ved Gadebusch, 1715 igjen i Pommern, og i 1718 ved beleiring av Fr. Hald. - Død 1/2 1763. – Gift 13/8 1721 i Holme med Anna Christine Stockholm, f. ca. 1709, død 25/8 1779 i Skien.»

Da han giftet[iii] seg var Johan Caspar fremdeles løytnant ved Dronningens Regiment, men hvor han hadde truffet Anne Christine – som var fra Baasted – er ikke kjent.

Heddal Stavkirke
 Ved siden av Andreas Caspar er det funnet ett barn av dette paret, datteren Margrete Christine. Hun kom til verden i Bederslev, hun og, og ble døpt[iv] der 30 oktober 1726.  Margrete Christine levet antagelig ikke opp, for hun er ikke nevnt i forbindelse med skiftet[v] efter sin mor i 1779. Der går det imidlertid frem at en annen datter fantes, Magdalene Iuliana, og også en sønn, Georg Christian.

George Christian kom til verden i Heddal og ble døpt[vi] der 6 februar 1738. Som fadre hadde han Ole Timen; Ole Semb; Stener Krym; Capitaine Brendels Sviger-Moder; og Berete Steinstue [?].

Hvornår Magdalene Iuliana kom til verden er ikke kjent.

Andreas ble konfirmert[vii] i Heddal første søndag efter påske 1739.

Andreas kom så – på et eller annet tidspunkt – inn i en militær løpebane. Det vil si, Ovenstad (Ovenstad, s. 139) plasserer ham der allerede fem år tidligere, da han var 11 år gammel:

«Brendel, Andreas Caspar. – F. ca. 1721. – Sønn av kpt. Johan Caspar Brendel. – Uoff. ved farens Hitterdalske komp. av 2. Smål. nasj. inf.regt. fra 1734. – Fenr, ved samme regt.s Ø. Jarlsbergske komp. 19/3 1749. – Seklnt. ved Laurvigske landv.komp. 12/8 1750. – Prlnt. ved Laurvigske linjekomp. 21/8 1760. Død 20/4 1760. - Gift: Søkte i 1758 tillatelse til ekteskap med Margrethe Lemvig, datter av kjøpmann Lemvig i Aasgaardstrand. – Innvilget.»

Andreas og Margrethe giftet[viii] seg i Slagen 15 desember 1759; som kausjonister hadde Hr Capitain Qværnheim og Mons. Christian Lemvig.

Paret bosatte seg tydeligvis i Sandefjord, for det var der sønnen Johan Caspar kom til verden et drøyt år senere.

Johan Caspar så dagens lys 21 september 1759 og ble døp[ix]t en uke senere. Som fadre fikk han Fr Ob: Lieutn. Coucherons; Madame Samuel Føyens fra Tønsberg; Hr: Ob. Lieutn. Klein fra Ø Gogstad; Hr. Capit: Bull fra Sand; og Capit. Garben fra Sandefjord.

Det er ikke funnet noe belegg for at Andreas Caspar faktisk døde i april 1760, men han kan i mellomtiden ha flyttet til Larvik, og i så tilfelle mangler jo kirkebøkene der. En grunn til å tenke seg at dette er mulig er at i det samme skiftet[x] som er nevnt ovenfor, altså i 1779, er Margrethe Lemvig plassert der i byen sammen med sønnen, og hun er nå gift med en som heter Lodberg.

I løpet av de neste årene ble Margrethe og Uldrich Lodberg skilt[xi], det går frem av et annet skifte der hun selv er arvelater – hun døde, 51 år gammel, av blodgang[xii] 19 august 1787 og ble begravet[xiii] 24. Dette skiftet[xiv] ble avsluttet 29 mai 1788. Sønnen Johan er nå bosatt i Skien, der man finner ham i 1801[xv], der han livnærer seg som «fragtemand» og er gift med Marte Holst med hvem han har tre barn: Andras (7); Anne Catrine (6); og Magdalene (1).
[ii] Personalhistorisk Tidsskrift, TREDIE RÆKKE. UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED H. W. HARBOU. 1. BIND. I KOMMISSION HOS OTTO B. WROBLEWSKI, og KJØBENHAVN. 1892. MARIUS LUND, CHRISTIANIA. http://archive.org/stream/personalhistori01juligoog/personalhistori01juligoog_djvu.txt
[v] Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000504421
[vi] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Heddal, Ministerialbok nr. 3 (1723-1783), Fødte og døpte 1738, side 70.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7931&idx_id=7931&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061211320317.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Heddal, Ministerialbok nr. 3 (1723-1783), Dagregister 1739, Konfirmerte 1739, side 16.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7931&idx_id=7931&uid=ny&idx_side=-19
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061211320263.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), Ekteviede 1757-1759, side 19.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8190&idx_id=8190&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620216.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[x] Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000504421
[xi] Heller uvanlig, men på ingen måte ukjent: http://www.kildenett.no/artikler/2007/1181651553.02
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Døde og begravede 1787, side 195.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8190&idx_id=8190&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502640035.jpg
[xiv] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000613028
[xv] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058303001741

torsdag 30. juni 2016

1759-10 Wilheelm Balthasarsen Garben

Wilhelm ble født i Sandefjord 4 september 1759 og hjemmedøpt av sogneprest Peter Flor 6 samme måned. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken tirsdag 18 september og da var fadrene Fr: Grevinde Jarlsberg; Fr: Ob. Lieutnenant Coucherons; J: Fr. Grev Jarlsbergs; [NN] Hr. Ob: Lieut: Coucheron fra N : Hyssestad; [NN]; [NN] Hr Ob: Lieutn: Klein fra Ø Gogstad; Hr: Capitain Achthon fra Tønsberg; og Hr Capit: Grønvold fra Uleberg i Bal: Næs Sogn.

Foreldrene var offiseren – av dansk opprinnelse – Balthasar Garben[ii] og  Wiviche Clausdatter Kemler[iii] også hun med dansk påbrå, og stedatter av Sandeherreds sogneprest, Peter Flor[iv]. De hadde giftet[v] seg i Sandeherreds Kirke i desember 1758.

Olai Ovenstad (Ovenstad, ss. 331-332) har dette å fortelle om Wilhelm:

«Garben, Christian Wilhelm. – F. ca. 1759 I Norge. – Sønn av reg.kv.mest. Balthazar Garben. Blev 21/12 1775 adjungeret sin far regt.kv.mest. Balthazar Garben ved 2. Smål. nasj. inf.regt. med løfte om å suksedere faren når denne døde. – Ved farens død var det imidlertid stort underskudd i regimentskassen, og da det var sønnen som hadde forrettet tjenesten, falt ansvaret på ham, og regt.et fant efter dette ikke å kunne innstille ham til posten. – Ved kgl.res. 11/10 1780 blev han tilstått 72 rdl. årl. vartpenge, «til hand kan blive empolyeret». – Jur. eksamen 26/11 1781: «bekvem». – Regt.kv.mest. ved Trondhj. nasj. drag.regt. 17/3 1786 med anc. fra 21/12 1775. – Fortsatt til N.fjeldske inf.regt. 11/3 1796 . – Død 27/11 1811 i Fr. stad efter 8 dagers sykdom. – Gift 17/3 11791 i Sparbu med Bolette Dorothea Randulph, død 23/9 1753. – Han efterlot seg enken og 3 sønner»

Wilhelm giftet seg i Sparbu i 1791 med Bolette Randulph. Vielsen[vi] fant sted 11 mars 1791. de hadde kongelig bevilling til å inngå ekteskap uten forutgående trolovelse.

Første kjente barn ble født i Sparbu 19 februar 1794. Dette var Balthazar Nikolai og han ble hjemmedøpt. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 4 april samme år. Fadrene var Major Carl von Motzfeldt; Lieutenant Brun; Hr Claus Holst; Frue Randulph[?]: Mad: Høyer; Jomfru Johanna Randulph; og [NN] Frue Garben.

I løpet av de neste to årene kom familien til Trondhjem, der neste kjente barn, Christian Wilhelm, kom til verden 2 desember 1796. Han ble døpt[viii] i Vår Frue kirke 14 januar 796, og fikk da som fadre Fr. Majorinde Karen Meyer; Fr. [NN] [NN]; Inger Maria Rosenvinge; Fru Kari Collin; Hr. Oberste Thode [?]; Hr Major Pavels; og Hr Carsten Schiødt Wahl.

Fem år senere bor familien i Fredrikstad, nummer 65 og 66 i 7d kvadrat. Wilhelm betegnes i 1801[ix] som «Regiments quartermester ved det nordenfieldske infanterie regiment» og foruten guttene finner man i husstanden tre tjenestefolk – gårdskaren Torger Olsen som er 24; Gudbjørg Torgersdatter som er enke og 52; og Berthe Pedersdatter som er 30 og ugift.

Den tredje sønnen – nevnt av Ovenstad – er ikke funnet.

Regimentskvartermester Garben døde i Fredrikstad 27 november 1811. Han ble begravet[x] på Krigskirkegården 5 desember. Wilhelm ble 52 ¼ år gammel.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ii] Se 1759-8 Balthasar Garben
[iii] Se 1759-9 Wiviche Clausdatter Kemler
[iv] Se 1736 Peter Flor
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1757-1759, side 163.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-166
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650572.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Sparbu, Ministerialbok nr. 735A02 (1762-1794), Kronologisk liste 1791, side 366-367.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16428&idx_id=16428&uid=ny&idx_side=-186
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927640442.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Sparbu, Ministerialbok nr. 735A02 (1762-1794), Kronologisk liste 1794, side 430-431.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16428&idx_id=16428&uid=ny&idx_side=-218
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927640474.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A02 (1774-1814), Fødte og døpte 1796, side 190-191.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16345&idx_id=16345&uid=ny&idx_side=-97
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670300.jpg
[ix] Folketelling 1801 for 0103P Fredrikstad prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058191000414
[x] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 3 (1805-1816), Døde og begravede 1811, side 518-519.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7449&idx_id=7449&uid=ny&idx_side=-125
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061016030194.jpg

onsdag 29. juni 2016

1759-8 Balthasar Garben

Balthasar Garben var en norsk offiser av dansk opprinnelse. Olai Ovenstad (Ovenstad, s. 331) har dette å fortelle om ham:

«Garben, Balthazar. – F. ca. 1718/24 i Danmark. – Sønn av kjøpmann i Helsingør Wilhelm Garben. – Stud. Jur. – Regt.kv.mest. og aud. Ved 2. Smål.  nasj. inf.regt. 8/11 1755. – Kpt.s kar. 26/7 1758. – I tiden 1/7 1767 til 1/5 769 vaar de to Smålensregt. slått sammen til ett «Smålænske» regt., og G. var da ansatt ved dette. Fra 1/5 1769 var han på ny ved da gjenoprettede 2. Smål. Nasj. inf.regt. – Den 7/11 sier regt.et, at G. søker om å få sig adjungeret sin sønn Christian Wilhelm Garben, og at denne må bli forbeholdt siden å suksedere faren. – I overensstemmelse med farens ønske blev sønnen ham adjungeret fra 21/12 1775. – B. Garben døde 28/6 1779. Da viste det sig imidlertid å være stort underskudd i regt.ets kasse, og da det var sønnen som hadde forrettet tjenesten, falt ansvaret på ham, og reg.et fant ikke å kunne innstille ham til reg.kv.mest.stillingen. Ved  kgl. res. 11/10 1780 blev det tillatt, at den ledige reg.kv.mest.stilling selges til stud. jur. Søren Bing. – Gift: B. G. fikk 19/7 1758 tillatelse til ekteskap og blev 13/12 s.å. gift i Sandeherred med Wiweke (Vibeke) Kemler, døpt i Gislev 25/11 1722, død 27/3 1789, datter av pastor Claus Kemler.»

Baltzer ble døpt[i] i St Mariæ Kirke i Helsingør 16 oktober 1724. Fadrene ser ut til å ha vært Hr Pastor Cajus Buchard Zwegius; Hr Camerier Hugo Ditmar [NN]; Consul [?] Msr Robert Sigh; Lars Johannes [NN]; [NN] [NN] [NN] [NN]; [NN] Ziege; Fr. Sophie [NN]; og min hustru [NN] Pastorinne Zwergin. Presten noterte at det var ne måne denne dagen.

Faren, Johannes, var veier og måler i Helsingør, der hans egen far visstnok var borgermester i 1710-11[ii].

På noe tidspunkt begynte han å få undervisning og kom efterhvert til Helsingørs Skole – «schola Helsingorana» og derefter, i 1744, var han ved universitetet i København der han studerte under Dr Buchwald[iii].

Efter dette taper man Balthazar av syne en tid inntil 1756 da han var i konflikt[iv] med Grev Wedel-Jarlsberg og Krigsråd Kræfting – om hva vites ikke.

Uansett. Balthazar dukker opp i Sandefjord før eller omkring 1757; 1 juli det året er han fadder[v] for Barbara Cathrine, datter av klokkeren Mogens Steen. I denne forbindelsen er det notert at de bodde på Hjertnes.

Neste glimt får man i Sandefjord i forbindelse med at han giftet[vi] seg i desember 1758.

«Onsd. d. 13 Dec:  Cop: han i Pr. Gaard af mig, med Hr Prost Scheens Consence,  [NN] Hr Capitain, Regiments Quarter Mester og Auditeur Balthazar Garben og min 2nden Høist elskede Stif Sdatter [NN] [NN] H: frue Wiwike Clausdatter Kemler. Cautt: Deres welbaarenheder Hr Ob. Lieut. Klein fra Ø. Gogstad og Major Coucheron fra V Hyssestad.»

Wiwike var stedatter av sognepresten, Peter Flor, og paret bosatte seg nær ham og moren, i Sandefjord.

Paret beveget seg i de bedre kretser. Balthazar og en svigerinne var fadre i en dåp året efter:

En pike som fikk navnet Helvig Kirstine ble født 20 juni 1759 som datter av Msr Bendt Knudsen Lindberg og Mad. Ellen Johanne Olsdatter paa Sand; da hun ble döpt[vii] den 27 juni fikk hun fadrene Jomfru Henriette Clausdatter Kemler fra prestegården; Jomfru Anne Johannesdatter Mörch fra Sandefjord; Ob. Lieut. And. Duus fra Wølen i Schee Annex under Stoche; Sr Capitain Balthazar Garben fra Sandefjord; og fendrik Uldrich Friderichsen From fra Sand.

Det var i Sandefjord det første barnet kom til verden, sønnen Wilhelm. Han ble født 4 september 1759 og hjemmedøpt av Peter Flor selv 6 samme måned. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken tirsdag 18 september og da var fadrene Fr: Grevinde Jarlsberg; Fr: Ob. Lieutnenant Coucherons; J: Fr. Grev Jarlsbergs; [NN] Hr. Ob: Lieut: Coucheron fra N : Hyssestad; [NN]; [NN] Hr Ob: Lieutn: Klein fra Ø Gogstad; Hr: Capitain Achthon fra Tønsberg; og Hr Capit: Grønvold fra Uleberg i Bal: Næs Sogn.

13 år senere var familien fremdeles knyttet til distriktet – Lorens Berg (Berg, s. 564) nevner Baltser i forbindelse med Langeby:

«                                      Første halvdel efter 1772.

Søren Villumssøn hadde pantsat halve Langeby (undtagen 18 mærker som tilhørte sønnene) til enken Nille Garben, og hendes søn kaptein Baltser Garben slo jordveien til sig ved auktion for 290 daler. Solgte straks til Per Hvataaker for 350, og han aaret efter til Anun Hanssøn for 400.»

Som vist ovenfor sier Ovenstad at Balthazar Garben døde i 1779, men hvor er ikke slått fast.


[ii] http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43509/495/?size=gigant&mode=0
[iii] http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B3-001-100ocr.pdf
[iv] «Vilhelm Falck var en anset Mand. Stadig anvendtes han af den danske Regering som Kommisær i Forligs- og Skiftesager, for Eks. den 14. Marts 1749 sammen med Generalauditør Lorents Fleischer som Skiftekommisær efter forrige Stadsmajor i Oslo, afgangne Anthon Müller, og den 20. Aug. 1756 sammen med nævnte Generalauditør som Kommissærer at handle i en Tvistighed mellem Regimentskvartermester Balthasar Garben paa Kammerherre, Generalmajor Wedel-Jarlsbergs Vegne 'og Kaptajn Jacob Kræfting m. fl. paa afdøde Krigsraad og Regimentskvartermester Kræftings Vegne»
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1757-1759, side 163.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-166
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650572.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg