Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 4. august 2015

1733-10 Ingevold Pedersen

Ingvold ble døpt[i] 13 søndag efter trefoldighet i 1733. Fadrene var Inger Andersdatter; Marie [?] Dop; Ove Hansen; Christen Skoller [?]; og Ole Callundan.

Foreldrene var Peder Willumsen og Maren eller Mari Enevoldsdatter, de hadde giftet[ii] seg 9 desember 1723 og de hadde kan hende barn fra før – de er bare ikke funnet ennå. Efter Ingevold ble lillebroren Bilo – Bylov – født i Sandefjord 9 april 1742, gutten ble døpt[iii] tre dager senere, den 12.

Faren, Peder Willumsen, døde 47 år gammel den 5 mai 1746 og ble begravet[iv] 8 samme måned.

Ingvold ble konfirmert[v] 18 søndag efter trefoldighet i 1749. Han er ført opp som den tredje av de tyve guttene i kullet – medregnet de to-og-tyve pikene var de til sammen to-og-firti ungdommer for presten denne høsten.

Moren og de to brødrene bodde i 1762[vi] fremdeles sammen i hus nummer 35 i Sandefjord, der de også ser ut til å ha hatt en tjenestepike, Anne Olsdatter.

I 1762[vii] bodde Ingvold altså fremdeles hjemme hos moren og broren i hus nummer 35 i Sandefjord - der de også ser ut til å ha hatt en tjenestepike, Anne Olsdatter.

Monsieur Engvold Pedersøn fra Sandefjord giftet[viii] 1771 seg med Mademoiselle Elen Maria Christensdatter[ix] Havnen. De ble ”Copulerede i Huuset den 17: October uden foregaaende Trolovelse eller Lysning efter dertil erholdte Kongelige allernaadigste [XX]”. Kausjonister var Monsieur Søren Pedersen fra Sandefjord og Christen Hermanssøn fra Tangen. Man kan vel gjerne nevne at Havnen var et annet navn på Oslebakke på Veierland, der moren Mari døde, 3 desember 1772. Hun ble begravet[x] 10 samme måned.

Samme år overtok Engvold de bygningene som senere er blitt til Hotel Kong Carl, det sier Kong Carl om sin historie: «I 1741 kjøper Paul C. Bøckman bygningen for 500 riksdaler, men kommer i pengeknipe og må overlate stedet til skipsbygger Engvold Pedersen for 201 riksdaler på auksjon i 1771. Pedersens enke holdt «losji for reisende og bevertning» i bygningen og fikk bevilgning [sic] til å drive slik virksomhet i 1780.»[xi]

Paret bosatte seg i Sandefjord, der de fikk sønnen Peder[xii] 16 januar 1774. Han ble döpt[xiii] 21 samme måned og fikk fadrene Mad Cathrine-Marie, Msr Willum Hvidts; Madê Inger Maria Sørensdatter; Msr Carl-Jacob Werner; Ole Jensen Holch; og Hêr Xsten Weyer – alle fra Sandefjord.

Noen flere barn ser det ikke ut til å ha vært i dette ekteskapet.

Ingvold døde, 64 år gammel, i Sandefjord, og ble begravet[xiv] 1 mai 1798.

Konen førte vertshuset videre og i 1801[xv] finer man henne i hus nummer 16 i Vestre Gate der hun «Hærbærgerer fremmede reysende samt værtshuus»; sammen med henne bor niesen Anne Maria Weyer, som er 13 år gammel, og tjenestepiken Anne Marie Amundsdatter, som var 46. Sønnen Peder[xvi] som var blitt gift men også var den eneste fraskilte i byen, var skipper og bodde som leieboer hos Petter Johannesen Gressberg i nummer 29 i samme gate.

Når Elen Maria døde er ukjent. Kong Carl i sin historie nevner at eiendom i 1813 ble «... solgt til skipper og skipsreder Anders Christiansen Goen for 333 1/3 av de nye riksdalerne, samt med en forpliktelse for kjøperen til å bygge et hus for enken og forsyne henne med forskjellige jordbruksprodukter og annet for resten av hennes liv[xvii].» Hvor det huset lå er ikke kjent.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 3.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-5
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650411.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650360.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1746, side 216.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-220
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650626.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1744-1749, side 136.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-139
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650545.jpg
[vi] Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[vii] Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1771, side 125.
[ix] Se ogsaa 262 Elen Maria Christensdatter
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 252.
[xi] ” Historien om Hotel Kong Carl”, se http://www.kongcarl.no/no/var-historie
[xii] Se 357 Peder Ingvoldsen
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 111.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1798, Trolovede 1798, side 84.
[xvii] Historien om Hotel Kong Carl, http://www.kongcarl.no/no/var-historie
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1798, Trolovede 1798, side 84.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610047.jpg

mandag 3. august 2015

1733-8 Antonetta Christina Olsdatter Callundan

Antonetta Christina ble døpt[i] 11 søndag efter trefoldighet i 1733 og fikk fadrene Mad: Tidemann; Dorthe Sophia Mørck; Hans Christensen; Peder Willumsen; og Johannes Mørck – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Ole Simonsen Callundan og konen Anne Magrete Pedersdatter. Når de hadde giftet seg er ukjent. Ole var av dansk opprinnelse  men Anne Magretes opphav er, foreløbig, ukjent.

De giftet seg nok like oppunder året 1722 for Inger Dorothea, antagelig eldste barn, ble døpt høsten 1722. ”Dom: 14 p . Trinit. Døpt[ii] min broders Ole Simonsøns barn, med det nafn Inger Dorothea, Faddrene, min Hustrue, som bar det, Mad: Anna Sophia og Johanne Tideman af Sandefjord; Monsr Abraham Bøchman af Laurvig; Uldrich Gruner, ibid; og Knud Hansen”.

Tre år senere fikk Ole og Anne Margrete en sønn. Han kom til verden – gjetningsvis, tidlig i 1725 – og ble døpt[iii] 21 februar det året. For å sitere kirkeboken: «Samme dag døbt min Broders Ole Calundans barn, med det nafn Simon, Fadderene  Mad: Johanna Mørch; Mad: Peder Jacobsens; Else Bugaarden; Lieut: Stabel; Monsr Ole Rasmussen; Wagtmester Monsr Wogn; og Owe Hansen».

Denne gutten døde antagelig nokså snart, men det er ikke funnet noen begravelse.

Ett år senere ble det en gutt til: han fikk sin døde brors navn: «Dom 9de Maij døbt[iv] min Broders Ole Simonsøns barn, med det nafn Simon Christian, fadderne min hustrue, som bar det, Dem: Anna Elizabeth Terchelsdatter; Dem: Johanna Catharina Alexandersdatter; Friderich Engelstrup; Monsr Ole Rasmussen; Monsr Ole Rasmussen og Monsr Søfren Nielsen, begge fra Sandefjord».

Presten som står for dåpen av sin niese og sin nevø er Christian Simonsen Callundan[v] som var sogneprest i Sandeherred fra 1717 til 1732, da han døde. Han efterfulgte Jacob Stockfleth[vi] som innehadde stillingen fra 1708, og ble selv fulgt av Christian Langemach Leth[vii]. Christian Callundan var antagelig en bror av Ole Callundan.

Da Antonetta Christina var to år gammel fikk hun en lillesøster som fikk navnet Aneken Bøckman: hun kom til verden sommeren 1735 og ble døpt[viii] 10 august det året. Da fikk hun fadrene Madame Hellewad; Mari Dop; Lieut. Paascholand; Mogens Stabel; og Anders Theodoresen.

I løpet av de neste årene flyttet familien til Larvik, helt sikkert før 19 februar 1744 da det ble åpnet skifte[ix] efter Anne Margrete som i denne sammenhengen er notert å bo i ” Stenene i Laurwigen”. Men det var ikke der hun døde: hun gikk bort året før, under et besøk på Houan i Stokke, der hun døde 19 juli 1743. Begravelsen[x] fant sted i Sandar 23 juli. Hun ser ut til å ha bodde i Larvik på denne tiden men ble ført til Sandar som var hennes fødested. Hun ble 41 år gammel.

Faren, Ole Kallundan som var bosatt i Steenene i Laurwigen, døde mot slutten av 1744 og ble begravet[xi] i Larvik 16 desember det året. Det ble skiftet[xii] efter ham og der nevnes arvingene: den 22 år gamle Inger Dorthea som var i tjeneste i Calundborg på Sjelland; sønnen Simon Christian (13); og døtrene Antonetta Christina (11) og Annichen Bøchman (10).

Efter dette er det ikke funnet spor efter Annichen. Hun reiste antagelig til Danmark og slekten – men noe belegg for dette er ikke funnet.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 3.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650366.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[v] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[vi] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[vii] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650415.jpg
[ix] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000607988
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1743, side 212.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 0 (1696-1746), Kronologisk liste 1743-1745, uten sidenr.
[xii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000608211

søndag 2. august 2015

1733-6 Ole Simensen Callundan

Ole Simensen Callundan var av dansk opprinnelse. Han var bror av sognepresten i Sandeherred, Christian Simonsen Callundan[i] som hadde kallet fra 3 desember 1717 til han døde 16 april 1732. Christiernus Simonidis Calundan var da 39 år gammel og ble begravet 23 april.

Det er ikke lykkes med å finne dokumentarisk belegg for det, men han var fra Kalundborg og foreldrene var Simon Olesøn, «borger og handelsmand udi samme stad», og Inger Christensdaatter Juel. Dette går frem av en «selvbiografi[ii]» hans bror Christian[iii] skrev inn i kirkeboken for Sandeherred mens han var sogneprest der 1717-1732, Innførselen er fra 1731 eller 1732, litt før han selv døde.

Skiftet[iv] efter faren i 1701 har dette å fortelle:

«Anno 1701, Dend 21 Julii Er Efter
Forregaaende Til Lyssning, som er scheede af Callundborg Prædichestoel
Dend 17. og af Byetinget d. 18tende Ditto, Nest til forne, Skiftte og
Deeling berammit og anfanget, eftter afgangne Salig Simon Olssen
forrige Borger og indvaaner her i Callundborg, som Dend 24de Junii
sist afvigte, ved Døden er hen kaldet ....etc ...

Enke: Inger Christensdatter
Fælles børn: 2 sønner Christen Simmonsen på 9. år og Oluf Simmonsen i 5. år
Efter opgørelse af dødsboet:
Til deling mellem enken og de 2 sønner  485 sdl 3 mk 12 sk
Enken      242 sdl 3 mk 14 sk
Hver søn  121 sdl 1 mk 15 sk»

At Christian og Ole virkelig var brødre går frem av dåpen av Oles eldste datter Inger Dorothea, der det står «Døpt[v] min broders Ole Simonsøns barn, med det nafn Inger Dorothea» Dette skjedde 14 søndag efter trefoldighet i 1722 og fadrene var «min Hustrue, som bar det, Mad: Anna Sophia og Johanne Tideman af Sandefjord; Monsr Abraham Bøchman af Laurvig; Uldrich Grüner, ibid; og Knud Hansen”».

Hva vei Ole hadde vandret fra Kalundborg til Sandefjord er ukjent, men det er vel ikke utenkelig at han i noen grad fulgte i brorens fotspor og søkte sin lykke der.

Ole var gift med Anne Magrete Pedersdatter hvis opphav er ukjent, men som nok kan ha vært fra Larvik – det var der broren Christian hadde komme først, som kapellan.

Sønnen Peder ble født høsten 1723 og ble døpt[vi] 14 oktober det året. Da fikk han som fadre [NN] Anna Hedevig Husman; Ingeborg Dop; Demois: Karen Bøchman; Hans Kristensen; Søfren Paasche; og Knud Hansen.

Nestemann var også en gutt, han kom til verden tidlig i 1725. Da han ble døpt[vii] 21 februar fikk han navnet Simon og fadrene Mad: Johanna Mørch; Mad: Peder Jacobsens; Else Bogaarden; Lieut: Stabel; Monsr Ole Rasmussen; Wagtmesteren Monsr Wogn; og Owe Hansen.

Denne gutten døde antagelig nokså snart, men det er ikke funnet noen begravelse.

Ett år senere ble det en gutt til: han fikk sin døde brors navn da han ble døpt[viii] 9 mai 1726 «fadderne min hustrue, som bar det, Dem: Anna Elizabeth Terchelsdatter; Dem: Johanna Catharina Alexandersdatter; Friderich Engelstrup; Monsr Ole Rasmussen; Monsr Ole Rasmussen og Monsr Søfren Nielsen, begge fra Sandefjord»

Dernest en pike, Anthonetta. Hun ble døpt[ix] 1 november 1729. Denne gangen var fadrene Mad: Angel; Inger Nielsdatter; Mad: Hellevad; Ober Inspect: ThuresenSørn Kielman; og «min Broder Simon Boj» - hvem den siste er er ukkent, men kan vel ha vært en prest ssom var på besøk, eller noe lignende.

Anthonetta vokste neste sikker ikke opp, for hun ble efterfulgt av det barn som fikk samme navn, men noen begravelse er ikke funnet.

På forsommeren 1732 hadde man en liten skandale i Sandeherred – sikkert noe man snakket om i byen: prestens tolv år gamle datter var gravid, og barnefaren var sogneprestens egen kapellan, Ole Tidemand som senere skulle bli biskop først i Bergen, senere i Kristiansand. Han hadde vært i huset hos Callundan tidligere, men efter videre studier i København var han nylig kommet tilbake – og forførte prompte den unge damen[x].

Sr Ole Iversen Tidemand og Madeselle Charlothe Eleonora Callundan giftet seg på høsten. Noen trolovelse ble ikke inngått, de ble viet[xi] efter kongelig tillatelse, og seremonien ble utført i hjemmet.  Barnet kom til verden utpå høsten og ble døpt[xii] 22 oktober 1732. Navnet ble Christen og fadrene Madme Hans Christensens; Madme Hellevad; Madselle Mørch; Monsr Hans Christensen; og M: Tomesen [NN]


Året efter fikk Ole og Anne Magrete sitt neste barn. Antonette Christina kom til verden i tide til å bli døpt[xiii] 11 søndag efter trefoldighet, 18 august 1733[xiv]. For henne ble fadrene Mad: Tidemann; Dorthea Sophia Mørck; Hans Christensen; Peder Willumsen; og Johannes Mørck – alle fra Sandefjord.

Da Antonetta Christina var to år gammel fikk hun en lillesøster som fikk navnet Aneken Bøckman: hun kom til verden sommeren 1735 og ble døpt[xv] 10 august det året. Fadrene ble Madame Hellewad; Marie Dop; Lieut: Paascholand; Mogens Stabel; og Anders Theodorsen.

I løpet av de neste årene flyttet familien til Larvik, helt sikkert før 19 februar 1744 da det ble åpnet skifte[xvi] efter Anne Margrete som i denne sammenhengen er notert å bo i «Stenene i Laurwigen». En webside[xvii] med genealogisk informasjon om familien antyder at hun døde 19 juli 1743, på Houen i Stokke, men begravet i Sandar. Det sies videre at hun ble 41 år gammel, og at hun var født i Sandefjord. Med unntak av den siste opplysningen ser dette ut til å være bygget på kirkebokinnførselen av begravelsen[xviii], som foregikk 23 juli. For å sitere:

«NB. Hjeme i Laurw. men død paa Houan i Stocke Sogn d. 19 ejusd; og, med Consence ført til [XX XX XX Stad]».

Ole Kallundan selv døde mot slutten av 1744 og ble begravet[xix] i Larvik 16 desember det året. Det ble skiftet efter ham og i den forbindelse nevnes arvingene: den 22 år gamle Inger Dorthea som var i tjeneste i Calundborg på Sjelland; sønnen Simon Christian (13); og døtrene Antonietta Christina (11) og Annichen Bøchman (10).
[i] 1717-1 Christian Simonsen Callundan
[ii] Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[iii] Se 1717- 1 Christian Simonsen Callundan
[iv] Skifte efter Simon Olssen i Kalundborg, død 24.juni 1701. Kalundborg byfoged skifteprotokol 1695-1708 ops. 231-239: kan finnes her: https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter#
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650360.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650366.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650388.jpg
[x] ”Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har gleden av å formidle:Pontoppidan & Co Av Bjørn Davidsen », http://home.online.no/~fndbred/skanda.htm, kopiert 28 juni 2012
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 3.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-5
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650411.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650415.jpg
[xvi] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000607988
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1743, side 212.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-216
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650622.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 0 (1696-1746), Kronologisk liste 1743-1745, uten sidenr.